Yaratıcı Alan Çalışmaları

İzmir Akdeniz Bienali

Yaratıcı Alan Çalışmaları

Yaratıcı alan çalışmaları, İzmir’in güncel sanat ortamına İzmir Akdeniz Bienali aracılığıyla ışık tutmayı ve bu alandaki potansiyeli uluslararası düzeyde görünür kılmayı hedefliyor. Açık atölye formunda ve 8 farklı başlıkta düzenlenecek olan çalışmalar, ilgili alanlarda faaliyetlerini sürdüren uzmanlara delege ediliyor.

Çeşitli mekânlarda sürdürülecek yaratıcı alan çalışmalarının dokümanter sergisi, ana sergiyle eş zamanlı olarak 21 Mart – 7 Mayıs 2023 tarihlerinde Bıçakçı Han’da düzenleniyor.

FOTOĞRAF

Koordinatör: Nezaket Tekin

Bu atölye sizi geçmişinize dair fotoğraflarınızı getirip o fotoğraflardaki hikayeleri anlatmaya davet ediyor. Sanatçılar, fotoğraflarınızın hikayelerinden ve sizin anlatılarınızdan yola çıkarak kendi yorumlarını oluşturdukları çalışmalar yaratacaklar. Hep beraber pişi ve çay eşliğinde sohbet ederek koku ve tat belleğimizi canlandırarak samimi bir ortamda anılarımızı paylaşacağız. Her bir fotoğrafın zamana, tarihe, kişiye veya bir olaya dair bir anlamı var. Bunların paylaşılmasını ve hikayelerinin aktarılmasını isteyen herkese açık olan çalışma, 4-18 Şubat 2023 tarihlerinde Ahmet Priştina Kent Arşivi Müzesi (APİKAM) Kitap Kafe’de gerçekleşiyor.

GÜNCEL SANATTA ANLATILAR VE OLANAKLAR

Koordinatör: Günseli Baki

“Güncel Sanatta Anlatılar ve Olanaklar” alan çalışması, konuların ele alınan malzemeler üzerinden farklı sanatsal yaklaşımlarda yaratıcı anlatım biçimlerine odaklanıyor. Bu kapsamda gerçekleşecek atölyeler serisinde, referanslarını sadece görsel sanatlardan değil; filmler, belgeseller, arşiv görüntüleri, yeni medya, edebiyat ve grafik romanlar gibi disiplinlere uzanan geniş bir skaladan alan “Anlatı Biçimleri” atölyesi; yürüyüşün sanatsal bir eylem, kentin ise bir sanat nesnesi haline geldiği anlatıların ve sanatsal yaklaşımların psikocoğrafya kavramı üzerinden ele alındığı “Psikocoğrafya ve Anlatı” atölyesi ile sanat ve aktivizmin kesiştiği noktadaki yeni yaklaşımların Türkiye’den ve dünyadan örneklerinin işlendiği “Anlatılmamış Hikayeler: Yavaş Şiddet, Yavaş Umut” artivizm anlatılarını ve yapay zeka ile sanat ilişkisini odağına alan “Bir anlatı aracı ve mecrası olarak yapay zeka” dijital anlatı atölyelerini içeriyor. Aynı suya farklı açılardan bakmayı deneyen atölye çalışmaları teorik ve pratik bilgilerle kurgulanarak katılımcıların yaratıcı üretimleri teşvik ediliyor.

MUTFAK KÜLTÜRÜ

Koordinatör: Bilge Bengisu Öğünlü

Gıda ve yemek, kolektif mutfak kültür ve hafızasının paydaşlarını bir araya getirir. Günlük hayatın vazgeçilmez gereksinimi olan bu ritüelin besleyici, sanatsal, ideolojik ve söylemsel açılardan ele alındığı, çoklu anlam ve fonksiyonların beraberce keşfedildiği etkinlikler düzenleniyor. Konuşma, sergi ve film gösterimleri ile zenginleşen program mart ayı boyunca katılımcıları ile buluşuyor.

PERFORMATİF ALAN

Koordinatörler: Cansu Ergin, Fatih Gençkal

Performatif sanatların yaratıcı imkanlarını; disiplinler arası üretim süreçleri, atölyeler, söyleşiler ve performanslar üzerinden deneyimliyoruz. Performansı hem yaşadığımız dünyayı anlamak hem de güncel konularda düşünmek üzere bir araç olarak araştıran alan, İzmir ve Akdeniz coğrafyasından farklı sanatçıları bir araya getiriyor. Program, Mart ve Nisan aylarında gerçekleşiyor.

SES TASARIMI / MÜZİK

Koordinatör: Sarp Keskiner

Program, yurt içinden ve yurt dışından ses tasarımcılarıyla müzisyenlerin kentin çeşitli noktalarında gerçekleştireceği performanslardan, genç kuşak sanatçılara yönelik atölyelerden, haritalama pratiklerinden, yerleştirme ve sergilerden oluşuyor. Program, şubat, mart ve nisan aylarında gerçekleşiyor.

TEKSTİL/BEDEN/GİYSİ: Yaşayan Dokular / Yapısal Bedenler

Koordinatörler: Şölen Kipöz, Derya Irkdaş Doğu, Dilek Himam Er

Bu atölyede canlı sistemlerle ve biyo malzemelerle tasarım, etik toplayıcılıkla doğal boyama ve ekolojik baskı gibi yöntemlerle doğanın bedenle ilişkisi yeniden tanımlanarak deneysel ve döngüsel malzeme ve giysi tasarımları geliştiriliyor. Atölye çıktılarından seçilecek projeler, yaratıcı alan çalışmaları dokümantasyon sergisine dahil ediliyor.

Atölye kapsamında yürütülecek seminer ve atölye başlıkları:
Şölen Kipöz – Döngüsel Moda
Derya Irkdaş Doğu – Canlı Sistemlerle Tasarım
Giulia Tomasello – Kodlanmış Biyofili
Dilek Himam Er – Doğayla Renklendirme
Elif Tekcan, Melis Baloğlu – Malzemeyi Yeniden Düşünmek

VİDEO

Koordinatör: Özgür Demirci

Program kapsamında, videoyu odağına alan ve farklı disiplinlerden gelen profesyonellerle yapılacak bir konuşma serisi gerçekleştiriliyor. Bu programın bir bölümünde, video üretim pratiğini kavramsal ve teknik olarak ele alacak sanatçı konuşmaları yer alıyor. Bir diğer bölümünde ise yerel destek ağları üzerine davet edilecek bir konuşmacıyla sanat hibeleri ve misafir sanatçı programları üzerine konuşuluyor. Davet edilecek son konuşmacılar ile de koleksiyon olarak video ve sergileme alt başlıklarında birer konuşma gerçekleştiriliyor. Program, şubat ve mart aylarında gerçekleşiyor.

YAZIN: Oyun, Şiir, Performans

Koordinatör: Semih Çelenk

“Aynı Suya Bakmak” teması üzerine üç dilli bir zincir şiir yazıyor, şairler. Sonrasında şairlerin kendileri, üç dilli performanslar gerçekleştiriyorlar. Katılımcı profesyonel yazarların kaleme aldıkları ve şubat ayında oyunculara verilen “Aynı Suya Bakmak” başlıklı iki sayfalık monologlar, oyuncular tarafından oynanıyor. İlk gün, oyunlar izleniyor sadece. İkinci gün, oyunlar ve günümüz dünyasında oyun yazarlığı üzerine konuşuluyor. Üçüncü gün, katılımcı yazarlar aynı temada farklı karakterlerle monologlar yazıyor. Yazdıkları metinler, İngilizce’ye çevriliyor. Dördüncü gün, metinler üzerine yazarlar ile katılımcılar, yarım gün çalışıyorlar. Beşinci gün, katılımcıların metni yazarlar ya da oyuncular tarafından okunuyor.

Program:

  • Şiir – Performans: Gökçenur Ç. – Cüneyt Uzunlar – Phoebe Giannissi 1-2 Mart 2023, Tarihi Havagazı Fabrikası
  • Oyun – Perfomans: Özen Yula – Semih Çelenk – Neda Nejdana – Jeton Neziray 15-16-17-18-19 Mart 2023, Tarihi Havagazı Fabrikası