Hakkında

Türkiye’nin batı kıyısında yer alan İzmir, tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan, Doğu Akdeniz’deki önemli liman şehirlerinden biridir. Kent, ikliminin ve coğrafi konumunun sağladığı avantajlarla 8.500 yıllık tarihi boyunca farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapmıştır. İzmir, kozmopolit yapısından kaynaklanan zengin bir kültüre sahiptir.

Bugün yaklaşık 4,5 milyon nüfusu olan İzmir, sanat ve ekoloji alanında birçok festival ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bereketli doğası ve çeşitlilik barındıran kültürüyle, gastronomi alanında da öne çıkıyor. İzmir’in bütün bu özellikleri bağlamında gelişmiş olan etkileşime ve demokratik diyaloga açık yapısı, güncel sanat için paylaşıma uygun bir ortam oluşturuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Akdeniz’in çekim merkezi İzmir” vizyonu doğrultusunda yürüttüğü, kentin bir Akdeniz kültür ağının oluşmasında öncü rol oynamasına yönelik çalışmalar kapsamında, İzmir Akdeniz Bienali düzenleniyor. İzmir ve Akdeniz arasındaki ilişkilerin Bienal aracılığıyla güçlendirilmesi, kentin Akdeniz çanağında kültür-sanat merkezi olarak öne çıkması hedefleniyor.

Akdeniz ülkelerinden sanatçıların katılacağı Bienal, Akdeniz’le ilgili temalar etrafında düzenleniyor. Bienal’de, İzmir’in kamusal alanlarını ve özellikli mekânlarını işaret eden bir rotada yer alan güncel sanat çalışmaları, izleyiciye sunuluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İzmir Akdeniz Bienali, uluslararası güncel sanat etkinlikleri konusunda deneyimleriyle öne çıkan K2 Güncel Sanat Merkezi ile birlikte hayata geçiriliyor.

 

İZMİR AKDENİZ BİENALİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, K2 Güncel Sanat Merkezi işbirliğiyle ilk İzmir Akdeniz Bienali’ni, 21 Mart – 7 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenliyor.

Akdeniz kıyılarında yaşayanlar, yaşam tarzları, duyguları, mutfak alışkanlıkları gibi ortak kültürel paydalarda birleşirler. Çoğulculuğu, çeşitliliği ve özgürlüğü sürdürmek için Akdeniz kültürleri ve toplumları arasındaki diyaloğu teşvik etmek giderek daha anlamlı hale geliyor.

İzmir Akdeniz Bienali, Akdeniz’de yaşayanlar arasındaki ilişkileri sanat yoluyla güçlendirerek bölgenin kültürel ve sanatsal kapasitesini görünür kılıyor. İzmir ile bütünleşebilen sanatçıların katılımıyla sanat alanında yenilikçi fikir ve önerilere açık bir platform oluşturulması hedefleniyor.

İlk İzmir Akdeniz Bienali, Ana Sergi, Yaratıcı Alan Çalışmaları ve Etkinlikler ve Eğitimler olmak üzere üç ana ayaktan oluşuyor.