Genel Bilgiler

İzmir

Türkiye’nin batı kıyısında yer alan İzmir, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunan Doğu Akdeniz’in önemli liman kentlerinden biridir. Şehir, iklimi ve coğrafi konumunun sağladığı avantajlarla 8.500 yıllık tarihi boyunca farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde İzmir metropolü, Türkiye’de yaşayanların gerçek bir mozaiğidir.

İzmir, kozmopolit yapısından kaynaklanan zengin bir kültüre sahiptir. Bugün yaklaşık 4,5 milyon nüfusa sahip kent, sanat ve ekoloji alanında birçok festivale ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İzmir, bereketli doğası ve zengin kültürüyle gastronomi alanında da öne çıkıyor. İzmir’in tüm bu özellikler bağlamında gelişen, etkileşime ve demokratik diyaloğa açık yapısı, güncel sanatın paylaşımına uygun bir ortam oluşturmaktadır.

 

İzmir Akdeniz Bienali

Akdeniz kıyılarında yaşayanlar, yaşam tarzları, duyguları, yemek yapma alışkanlıkları gibi ortak kültürel paydalarda buluşuyor. Çoğulculuğu, çeşitliliği ve özgürlüğü sürdürmek için Akdeniz kültürleri ve toplumları arasındaki diyaloğu teşvik etmek giderek daha anlamlı hale geliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından K2 Güncel Sanat Merkezi işbirliğiyle düzenlenen İzmir Akdeniz Bienali (İAB), Akdeniz’de yaşayanlar arasındaki ilişkileri sanat aracılığıyla güçlendirerek bölgenin kültürel ve sanatsal kapasitesini görünür kılıyor. Akdeniz’den sanatçıların katılımıyla sanat alanında yenilikçi fikir ve önerilere açık bir platform oluşturulması hedefleniyor.