Bienal İçeriği

İzmir Akdeniz Bienali
11 Eylül 2023 – 11 Mart 2024

İzmir Büyükşehir Belediyesi, K2 Güncel Sanat Merkezi işbirliğiyle 11 Eylül 2023 ile 11 Mart 2024 tarihleri ​​arasında İzmir Akdeniz Bienali’nin (İAB) ilkini düzenliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de üyesi olduğu Avrupa ve Akdeniz’den Genç Yaratıcılar Bienali’nin (BJCEM) standartlarına göre ilk İAB, 35 yaş altı sanatçılara ayrıldı. İAB, “genç” olanı öne çıkararak yeni ifade biçimlerine alan açmayı hedefliyor.

Kavramsal Çerçeve
“Aynı Suya Bakmak”

Deniz, farklı bilinç düzeylerine ilişkin bir simge olarak kabul edilirse, aynı suyun kıyılarında yaşayan toplumlar, bu kolektif bilinç düzeyleriyle farklı bakış açıları ve uzamsal ilişkiler üzerinden nasıl bağlantı kurabilir? Bu bakış açıları ve ilişki biçimleri ortak bir alanda ortaya konulduğunda, Akdeniz kimliği nesnel bir gerçeklik üzerinden değerlendirilebilir mi?

Akdeniz insanı çok uzun zamandır aynı suya bakmaktadır. Bu su, eski ve çağdaş kültürler için rüya gibi bir ilham kaynağı olmuştur. Turkuaz suları hassas bir ekolojik denge ile karşı karşıya olan bu önemli deniz, biyolojik bir çeşitlilik deposudur.

Belki şimdi sudaki yansımalarımızı görmenin tam zamanıdır. Suyun berraklığında birbirimizin farkına varmak, belki de önümüzde yeni bir uzam açacaktır. Şair Edip Cansever’in “Sonrası Kalır” şiirinde, Akdeniz’e göz kırparak ifade ettiği gibi, bu alan bizi “suya yeni indirilmiş bir kayık gibi” özgür kılacaktır.

Bienal Kurgusu

İlk İzmir Akdeniz Bienali, üç aşamalı olarak izleyiciyle buluşacak şekilde kurgulandı:

▮ Buluşma (11 Eylül – 22 Ekim 2023)

Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerden genç sanatçılar ile Türkiye’den sanatçıların bir arada üretimlerini gerçekleştirebilecekleri “konuk sanatçı programı, 11 Eylül ile 22 Ekim 2023 tarihleri arasında 10’ar günlük programlar şeklinde K2 Urla Nefes Alanı’nda düzenleniyor. Böylece, interaktif bir sanat ortamı oluşturmak ve katılan sanatçılar arasında bir ağ oluşmasına katkı sağlamak amaçlanıyor. Programa, Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depreminin etkilediği bölgeden genç sanatçılar da davet ediliyor*. Bu aşamada, sanatçıların eserlerini üretmelerinin yanı sıra, çeşitli organizasyonlar aracılığıyla birbirleri ve izleyiciyle iletişim içine girmeleri sağlanıyor.

▮ Kuluçka (23 Ekim 2023 – 19 Ocak 2024)

İzmir Akdeniz Bienali’nin 23 Ekim 2023 ile 19 Ocak 2024 tarihleri arasındaki ikinci aşamasında ise, sanatçıların Buluşma aşamasında yaptıkları üretimler, sergilenmeye hazır hale getiriliyor.

▮ Sergileme (23 Ocak – 11 Mart 2024)

Son aşamada, 23 Ocak – 11 Mart 2024 tarihlerinde, Kültürpark Atlas Pavyonu’nda sergileme süreci organize ediliyor.

* Sergileme aşamasının ardından, katılımcı sanatçıların isteğine bağlı olarak eserler, İzmir Büyükşehir Belediyesi koleksiyonuna koşulsuz olarak bağışlanabilecektir. Söz konusu eserlerin satılması durumunda elde edilecek gelirin, deprem bölgesinin iyileşmesine yönelik çalışmalarda kullanılması planlanmaktadır.