Açık Çağrı

1 Ekim – 5 Aralık 2022 İzmir Akdeniz Bienali

Açık Çağrı

 1. GENEL BİLGİLER

İzmir

Türkiye’nin batı kıyısında bulunan İzmir, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde yer alan, Doğu Akdeniz’in önemli liman kentlerinden biridir. Kent, iklimi ve coğrafi konumunun sağladığı avantajlarla 8.500 yıllık tarihi boyunca farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Bugün bir metropol olan İzmir, Türkiye’de yaşayan insanların gerçek bir mozaiğidir.

İzmir, kozmopolit yapısından kaynaklanan zengin bir kültüre sahiptir. Yaklaşık 4,5 milyon nüfusa sahip olan kent, sanat ve ekoloji alanında birçok festivale ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İzmir, bereketli doğası ve farklı kültürüyle gastronomi alanında da öne çıkıyor. İzmir’in tüm bu özellikler bağlamında geliştirdiği, etkileşime ve demokratik diyaloğa açık yapısı, güncel sanatın paylaşımına uygun bir ortam oluşturmaktadır.

İzmir Akdeniz Bienali

İzmir Büyükşehir Belediyesi, K2 Güncel Sanat Merkezi işbirliğiyle ilk İzmir Akdeniz Bienali’ni, 1 Ekim – 5 Aralık 2022 tarihleri ​​arasında düzenliyor.

Akdeniz kıyılarında yaşayanlar, yaşam tarzları, duyguları, mutfak alışkanlıkları gibi ortak kültürel paydalarda birleşirler. Çoğulculuğu, çeşitliliği ve özgürlüğü sürdürmek için Akdeniz kültürleri ve toplumları arasındaki diyaloğu teşvik etmek giderek daha anlamlı hale geliyor.

İzmir Akdeniz Bienali, Akdeniz’de yaşayanlar arasındaki ilişkileri sanat yoluyla güçlendirerek bölgenin kültürel ve sanatsal kapasitesini görünür kılıyor. İzmir ile bütünleşebilen sanatçıların katılımıyla sanat alanında yenilikçi fikir ve önerilere açık bir platform oluşturulması hedefleniyor. İlk İzmir Akdeniz Bienali’ne katılan tüm sanatçılar, küratör Caroline David tarafından açık çağrı ile seçilecek.

İzmir Akdeniz Bienali’nin kentin kültürel, tarihi ve doğal kimliğini öne çıkaracak halka açık bir güzergâh üzerinde yapılması planlanıyor. Böylece İzmir’de güncel sanat için kalıcı bir görünürlük formatı önerilecektir.

 1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Aynı Suya Bakmak

Deniz, bilincin çeşitli düzeylerine ilişkin bir simge olarak ele alınırsa, aynı suyun kıyısında yaşayan toplumlar, farklı bakış açıları ve uzamsal ilişkiler üzerinden kolektif bilincin söz konusu düzeyleri ile nasıl bağ kurabilir? Bu bakış açıları ve ilişki biçimleri ortak bir alanda önümüze serilirse Akdenizli kimliği nesnel bir gerçeklik üzerinden değerlendirilebilir mi?

Akdeniz insanı çok uzun zamandır aynı suya bakıyor. Bu kadar farklı kıyılara sahip olan Akdeniz, genellikle bir uyum alanı olarak tanımlanır; aynı zamanda Avrupa, Asya ve Afrika’nın çeşitli dünyaları arasında jeostratejik bir geçiş alanıdır. Antik ve çağdaş mitolojiler için rüya gibi bir ilham kaynağı olmuştur. Mübadeleler, buluşmalar, çatışmalar denizi… Heterojen ve hareketli bir temsildir. Yelkenliler ve yatlar orada buluşur. Kırılgan göçmen tekneleri orada gözden kaybolur. Akdeniz’in turkuaz suları, hassas bir ekolojik dengeyle karşı karşıya kalan büyük bir deniz biyoçeşitliliğine ev sahipliği yapar.

Tüm bu güçlü çelişkiler ve bu zengin çeşitlilik, sanatçılar için bir ilham ve adanmışlık kaynağı olabilir. Sanatçılar dünyanın ilham verici karakterleridir. Geleceğimizi hayal etmekte özgürler. Yarının Akdeniz dünyasını göstermek onlara kalmış. Bu olanak belki de güncel sanatın süreçle kurduğu derin ilişkide, soru sorma eğiliminde, farklı merkezlerin aynı anda bir arada olabileceğine olan güveninde, üretken tartışma yeteneğinde ve başka olasılıklara olan merakında gizlidir.

Belki şimdi sudaki yansımalarımızı görmek için uygun bir zamandır. Belki de suyun berraklığıyla birbirimizin ayrımına varmak önümüzde yeni bir uzam açacaktır. Şair Edip Cansever’in Akdeniz’e göz kırptığı “Sonrası Kalır” adlı şiirinde ustalıkla işaret ettiği bu uzam bizi “suya yeni indirilmiş bir kayık gibi” özgür kılacaktır.

 1. AÇIK ÇAĞRI VE UYGUNLUK KRİTERLERİ

Çağrı; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Cezayir, Fas, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İsrail, İtalya, Karadağ, Kıbrıs, Libya, Lübnan, Malta, Mısır, Monako, Slovenya, Suriye Tunus Türkiye ve Yunanistan doğumlu veya bu ülkelerde yaşayan, 35 yaş ve altındaki (1 Ocak 1987 ve sonrasında doğan), tüm sanatçılara açıktır. Başvuru ücretsizdir.

 1. BAŞVURU

Başvuru sahipleri, aşağıdaki formu doldurmalı ve aşağıda ayrıntıları açıklanan bir PDF dosyasını sunmalıdır.

Ad-soyadı:

Doğum tarihi:

Posta adresi:

E-posta adresi:

Telefon numarası:

Meslek:

Çalışmalarının görülebileceği internet sitesi adresleri:

Aşağıdakileri içeren maksimum 25 MB boyutunda, 15 sayfayı geçmeyen, A4 formatında tek bir İngilizce PDF dosyasını yükleyiniz.

 • Özgeçmiş
 • Sanatsal yaklaşımın kısa bir açıklaması
 • Mevcut çalışmalar hakkında; başlık, teknik bilgi ve açıklayıcı metinler içeren 10 adede kadar görsel (devam eden çalışmaların simülasyonları ve eskizleri de dahil edilebilir)
 • Bienalin kavramsal çerçevesine uygun olarak geliştirilmiş bir sanat eserinin anlatımını içeren en fazla 400 kelimelik niyet mektubu.
  • Güncel sanatın her alanındaki eserler sunulabilir
  • Hazır ve tamamlanmış işler sunulabilir
  • Yeni eserler üretilebilir (Bu seçenek için sanatçılar tarafından bir mekân ve kurulum önerisi yapılabilir. Ancak Bienal organizasyonu, başka alternatiflerin olasılığını saklı tutar.)

Başvurular 29 Nisan 2022 Türkiye saati ile 23:59’a kadar yapılmalıdır. Son başvuru tarihinden sonra yapılan, Bienal internet sitesi dışındaki bir kanalla ulaştırılan, İngilizce dışında bir dilde yazılmış veya gerekli tüm maddeleri içermeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bienal, seçilen sanatçıların sanatsal çalışmalarını yaygınlaştırmak ve kamuoyuna tanıtmak amacıyla, adayların sanatsal önerilerini profesyonel teknik ve skenografik koşullarda sunacaktır.

Organizatör, sergilerin tamamını kapsayan sigortadan sorumludur. Her eserin değeri katılımcılar tarafından belirtilmelidir (bu değer eserin üretim maliyetine tekabül etmektedir). Ancak sanatçılar ek sigorta yaptırabilir.

Her sanatçı, grup veya kolektif, hukuki sorumluluk sigortası kanıtı sağlamalıdır. Organizatör, işlerin nakliyesini organize etmek ve finanse etmekten sorumludur.

Bienal süresince eserlerin veya performansların satışı tamamen sanatçıların takdirine bırakılmıştır. Ancak eserlerin satılsa dahi sergilenmesine bienalin sonuna kadar izin vermeyi taahhüt ederler.

Katılımcı her sanatçı ile detaylı bir sergi sözleşmesi imzalanır.

Telif hakkı ve bildirim

Eserlerin tüm fotoğraf, video veya ses reprodüksiyonları ve dağıtımı, yalnızca bienalin veya seçilen adayın tanıtımı ile sınırlıdır. Her yayında sanatçının adı ve olası fotoğraf kredisi belirtilecektir.

Görsel haklarına ilişkin hükümler uyarınca, seçilen sanatçılar, bu vesileyle yayınlanan tüm tanıtım araçları (basılı ve dijital) için eserlerini çoğaltma, basma ve dağıtma hakkını ücretsiz olarak devretmeyi taahhüt eder.

Sonuç olarak, seçilen sanatçı, hakları konusunda tam bilgi sahibi olduğunu kabul eder ve burada atıfta bulunulan fotoğrafların ve eserlerin reprodüksiyonlarının kullanımı için herhangi bir ücret talep edemez.

Seçilen sanatçılar, eserlerini ve katılımlarını tanıtmak için bienalin iletişim araçlarını kullanmayı taahhüt eder.

Seçilen katılımcı sanatçılar, Bienal açılış günlerinde (28 Eylül – 3 Ekim 2022) İzmir’de misafir edilecektir. Bienal’e katılan sanatçıların yol, konaklama ve yeme-içme masrafları karşılanacaktır. Eserlerin Bienal’e gidiş ve dönüş masrafları karşılanacaktır. Bienal programında yer alacak her sanatçıya 250 Euro şerefiye verilecektir. Programa dahil edilen işler için bir prodüksiyon bütçesi mevcuttur ve istişareye tabidir. Bienal mekanlarında eserlerin kurulumu ve güvenliği sağlanacaktır. Eserler Bienal süresince sergilenecektir.

 1. SEÇİM SONUÇLARI

Katılımcı sanatçıların seçimi Bienal’in küratörü tarafından gerçekleştirilecektir. Küratörün kararı kesindir ve bir raporla belgelenir. Seçilen katılımcıların isimleri 30 Mayıs 2022 tarihinde İzmir Akdeniz Bienali internet sitesinde yayınlanacaktır.

 1. KURALLARIN KABULÜ

Başvuru yapılmış olması, mevcut kuralların otomatikman tam olarak kabul edildiğini ve etkinlik veya sanatçılarla ilgili iletişim ve tanıtım materyallerinde seçilen eserlerin fotoğraf, görüntü ve videolarının çoğaltılmasının onaylandığını gösterir.

 1. DÜZENLEYEN KURUMUN HAKLARI

Katılımcılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş sanatçı ve sanat eserlerinin görsellerini, videolarını, metinlerini ve diğer belge biçimlerini yalnızca tanıtım amaçlı ve ticari olmayan amaçlarla yayınlama ve çoğaltma hakkını münhasır olarak kabul eder. Bu reprodüksiyonlar İzmir Akdeniz Bienali’nin logosu altında kullanılacaktır. Açık çağrı, sanatçıların başvurularını yaptıkları ülkenin yasalarına tabidir. Sorularınızı contact@izmirakdenizbienali.org adresine gönderebilirsiniz.