Ana Sayfa

İzmir Akdeniz Bienali

Hakkında

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından K2 Güncel Sanat Merkezi işbirliğiyle düzenlenen İzmir Akdeniz Bienali (İAB), Akdeniz’de yaşayanlar arasındaki ilişkileri sanat aracılığıyla güçlendirerek bölgenin kültürel ve sanatsal kapasitesini görünür kılıyor. Akdeniz’den sanatçıların katılımıyla sanat alanında yenilikçi fikir ve önerilere açık bir platform oluşturulması hedefleniyor.

İZMİR AKDENİZ BİENALi

AYNI SUYA BAKMAK

Deniz, bilincin çeşitli düzeylerine ilişkin bir simge olarak ele alınırsa, aynı suyun kıyısında yaşayan toplumlar, farklı bakış açıları ve uzamsal ilişkiler üzerinden kolektif bilincin söz konusu düzeyleri ile nasıl bağ kurabilir? Bu bakış açıları ve ilişki biçimleri ortak bir alanda önümüze serilirse Akdenizli kimliği nesnel bir gerçeklik üzerinden değerlendirilebilir mi?

İZMİR AKDENİZ BİENALi

AYNI SUYA BAKMAK

Deniz, bilincin çeşitli düzeylerine ilişkin bir simge olarak ele alınırsa, aynı suyun kıyısında yaşayan toplumlar, farklı bakış açıları ve uzamsal ilişkiler üzerinden kolektif bilincin söz konusu düzeyleri ile nasıl bağ kurabilir? Bu bakış açıları ve ilişki biçimleri ortak bir alanda önümüze serilirse Akdenizli kimliği nesnel bir gerçeklik üzerinden değerlendirilebilir mi?

Ayşegül Kurtel
Sanat Direktörü

Lise öğrenimini Özel İzmir Amerikan Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde öğrenim görmüş ve ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğretim görevlisi olarak çalıştığı 9 sene içerisinde ‘Sanat Tarihi, Rönesans Dönemi’, ‘İkonografi’, ‘Güncel Sanat’, ‘Görsel Algılama’, ‘Tasarıma Giriş’, ‘Sanat Eseri Çözümleme’ gibi konularda ders vermiştir.